nice room

Garbos Kaminer

Priser

Priserna visas i Svenska kronor (SEK) inklusive moms för privatpersoner.

För företagskunder visas nettopriser exklusive moms.

Ingen extra avgift för fakturor.


Beställning

Då beställning sker via webshopen genereras en orderbekräftelse automatiskt och skickas med e-mail utan manuell översyn. Vi förbehåller vi oss rätten att korrigera denna i efterhand. Beställning kan även ske via e-mail eller telefon.

I det fall beställaren är under 18 år måste målsmans tillstånd inhämtas före köpet genomförs. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att Garbos Kaminer HB lider ekonomisk skada, polisanmäls.


Betalning

Försäljning sker mot faktura eller forskott på vårt bankgiro via internet. Fakturan är kostnadsfri och innebär sedvanlig kreditupplysning samt förfaller till betalning

  • tjugo (20) dagar för företagskunder
  • tio (10) dagar för privata personer

efter fakturadatum.

Vid betalningsdröjsmål utgår årlig dröjsmålsränta på utestående belopp med årtton (18) % plus gällande referensränta (tidigare diskontot) från förfallodagen. Alla varor förblir Soliducts egendom tills dess fulla betalning erlagts.


Frakt

För lägre ordervärde är fraktkostnaden 60 kr - 280 kr inklusive moms beroende på godsets vikt och volym. Fraktkostnaden beräknas individuell.

Beställningar av mindre gods adresserat till privatperson skickas med Posten eller Schenker direkt till leveransadressen.


Leveranstider De varor du beställt skickas normalt samma eller nästkommande vardag från vårt lager.

Finns i lager

Produkter som finns på vårt lager skickas normalt samma eller nästkommande vardag. Avvikelser i leveranstid kan förekomma till mindre orter.

Beställningsvara

Vi beställer produkten direkt från leverantör och leverans sker normalt inom 2 - 7 arbetsdagar.

Fjäråskupan och Enerverat har en leveranstid på 2 - 6 veckor efter beställning.

Om produkten av någon anledning är slut hos leverantör meddelar vi via telefon eller mail inom 48 timmar (gäller vardagar).


Om det utlovade leveransdatumet blir ändrat har kunden rätt att häva köpet om kunden ej godkänner det nya leveransdatumet. Vid de tillfällen då kunden betalat i förskott och vill häva köpet på grund av försenad leverans får kunden pengarna tillbaka senast inom 20 dagar efter upphävningen.


Skadat gods

Garbos Kaminer HB ansvarar för transporten till kunden. Detta innefattar om varan blir skadad eller kommer bort under transporten.


Följande punkter skall uppmärksammas vid mottagandet av leveransen:

  • Kontrollera synlig skada på emballaget. Om produktens emballage är skadat skall detta noteras på fraktsedeln och även anmälas till Garbos Kaminer HB direkt.
  • Vi rekommenderar att du som kund anmäler dolda transportskador till oss inom 3 arbetsdagar efter mottagande dvs. transportskador som inte varit möjligt att konstatera vid mottagandet av produkten. Detta gör du genom att skicka e-mail till garbos.kaminer@garboskaminer.se eller på telefon 0762 118 755. Transportskador anmälda efter ej rimlig tid från mottagandet godkänns ej.

Garbos Kaminer HB frånskriver sig alla krav på ersättning för annan skada som uppstått till följd av transportskador, felleveranser eller skadade produkter.


Vid eventuella returer, som ej beror på felaktigheter till följd av Garbos Kaminer HB agerande, står kunden för transportkostnader samt transportrisker.


Ångerrätt

Enligt distansavtalslagen har man som konsument rätt att ångra sitt köp utan anledning inom 14 dagar från det man tagit emot varorna. Självklart får du öppna förpackningen för kontroll av varan, men varan ska returneras i originalskick och i originalemballage. Vid retur godtar vi endast leveranser ända fram till företaget.

Vid åberopande av ångerrätt och öppet köp står du som kund för returfrakten och returrisken.

  • Om du vill utnyttja ångerrätten kontakta oss på garbos.kaminer@garboskaminer.se eller via telefon 0762 118 755.
  • Produkten skall vara i oförändrat skick dvs. oanvänd och utan skador.
  • Returer som skickas mot efterkrav/postförskott löses ej ut.

Returadress:

Garbos Kaminer HB

Tranesvägen 7

273 92 Skåne Tranås


Ångerrätt av produkt eller tjänst som anskaffats, färdigställts eller kapats upp speciellt för kunden, är ej möjlig.

Försändelse som ej lösts ut utan gått i retur till Garbos Kaminer HB debiteras fraktkostnader till självkostnadspris samt en avgift om för närvarande 250 kr plus moms för att täcka administrationskostnaden för ärendet.


Återbetalning

Återbetalning sker genom återinsättning på bankkonto senast inom 20 dagar.


Garanti/reklamation

Garbos Kaminer HB tillämpar konsumentköplagen vid alla fall av reklamationer, minst 1 års garanti samt 3 års reklamationsrätt. Många av våra leverantörer har längre garanti än 1 år. Du kan kontakta oss för aktuell garanti för produkten du vill beställa. Garantin omfattar alla felaktiga detaljer som kan hänföras till tillverkningen eller vår lagring. Garbos Kaminer HB ansvarar för ersättningsleverans av felaktig detalj men har inget ansvar för leveransförseningar, driftsavbrott, merarbete eller annan ekonomisk skada. I de fall returanledningen är reklamation och fel ej kan påvisas debiteras fraktkostnader till självkostnadspris samt en avgift om för närvarande 250 kr plus moms för att täcka administrationskostnaden för ärendet. Vid garanti/reklamation kontakta oss på garbos.kaminer@garboskaminer.se eller 0762 118 755.


Skydd gällande personuppgifter

De uppgifter du förser oss med i samband med en order ligger lagrat i vårt ekonomisystem på ett sådant sätt i att de ej kan komma utomstående till del. Vi lämnar ej vidare uppgifter du förser oss med i någon form -detta innebär att vi inte säljer, hyr ut, eller på något annat sätt nyttjar uppgifterna till någonting annat än för det syfte som de ursprungligen lämnats.

Som kund har du enligt PUL rätt att få den information vi registrerat. Om informationen är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att den ska rättas eller tas bort. I så fall kontakta oss på garbos.kaminer@garboskaminer.se eller 0762 118 755.


Reservationer

Fakta- och prisuppgifter lämnas med reservation för eventuella prisändringar, felaktiga priser, slutförsäljning samt för felaktigt angivna tekniska specifikationer och illustrationer. Inträffar detta kan Garbos Kaminer HB tvingas att häva köpet och återbetala eventuellt inbetalat belopp på bästa sätt. Detta kan utföras när som helst under affärens gång då felaktighet upptäcks. Orsaken till fel skall tydligt redovisas till kunden i samband med köpets hävande.